توسط این افزونه می توانید مدارک مشتری خود را قبل از هر اقدامی احراز نمایید.
مشتریان تا زمانی که مدارک را ارسال نکنند نمی توانند از خدمات و محصولات شما استفاده نمایند.
مدارک باید توسط مدیر تایید یا رد شود.

مشخصات محصول

توسعه دهنده

Whmcs فارسی

نصب رایگان

بله

محصول ایرانی

بله

زبان

فارسی

پشتیبانی

بله

سازگاری

7.10.x, 7.4.x, 7.5.x, 7.6.x, 7.7.x, 7.8.x, 7.9.x

۳۵,۰۰۰ تومان