توسط این افزونه می توانید کاربران خود را مجبور به تایید ایمیل نمایید.
در این صورت کاربر نمی تواند از ایمیل غیرمعتبری استفاده نماید.
همچنین این امکان را دارید تا بخش های مختلف سایت را برای کاربر محدود نمایید تا ایمیل تایید شود.

مشخصات محصول

توسعه دهنده

Whmcs فارسی

نصب رایگان

بله

محصول ایرانی

بله

زبان

فارسی

پشتیبانی

بله

سازگاری

7.10.x, 7.4.x, 7.5.x, 7.6.x, 7.7.x, 7.8.x, 7.9.x

۳۵,۰۰۰ تومان