انتشار آخرین نسخه WHMCS انحصاری سایت با ویرایش های ویژه

انتشار آخرین نسخه Whmcs انحصاری سایت با ویرایش های ویژه

پکیج ویژه فارسی ساز، شمسی ساز و قالب های بخش مدیریت و کاربری Whmcs فارسی بصورت انحصاری منتشر شد. تفاوت نسخه انحصاری ما با نسخه های موجود، تغییرات اساسی و بومی سازی اکثر بخش ها ویژه همکاران عزیزمان است.